🎠 Ngựa đu quay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengựa đu quay
GoogleVòng quay ngựa gỗ
TwitterNgựa đu quay
Unicodengựa đu quay
Từ đồng nghĩangựa và đu quay ngựa
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | nơi (khác)

Hình ảnh

Ngựa đu quay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎠 1F3A0 ngựa đu quay