🎡 Vòng đu quay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevòng đu quay
GoogleVòng đu quay
TwitterVòng đu quay
Unicodevòng đu quay
Từ đồng nghĩabánh xe, công viên giải trí và đu quay
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | nơi (khác)

Hình ảnh

Vòng đu quay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎡 1F3A1 vòng đu quay