🏙️ Khung cảnh thành phố

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhung cảnh thành phố
GoogleCityscape
TwitterCảnh thành phố
Unicodekhung cảnh thành phố
Từ đồng nghĩathành phố
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | nơi (khác)

Hình ảnh

Khung cảnh thành phố biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏙️ 1F3D9 FE0F khung cảnh thành phố
🏙 1F3D9 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn