🏅 Huy chương thể thao

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehuy chương thể thao
GoogleSports medal
TwitterHuy chương thể thao
Unicodehuy chương thể thao
Từ đồng nghĩahuy chương
Chuyên mụcHoạt động | trao huy chương

Hình ảnh

Huy chương thể thao biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏅 1F3C5 huy chương thể thao