🥈 Huy chương bạc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehuy chương bạc
GoogleN/A
TwitterHuy chương giải nhì
Unicodehuy chương bạc
Từ đồng nghĩa2, bạc, hai, huy chương, nhì và thứ 2
Chuyên mụcHoạt động | trao huy chương
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Huy chương bạc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥈 1F948 huy chương bạc