🎖️ Huân chương quân đội

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehuân chương quân đội
GoogleMilitary medal
TwitterHuy chương quân đội
Unicodehuân chương quân đội
Từ đồng nghĩahuy chương, lễ kỷ niệm và quân sự
Chuyên mụcHoạt động | trao huy chương

Hình ảnh

Huân chương quân đội biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎖️ 1F396 FE0F huân chương quân đội
🎖 1F396 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn