🥉 Huy chương đồng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehuy chương đồng
GoogleN/A
TwitterHuy chương giải ba
Unicodehuy chương đồng
Từ đồng nghĩa3, ba, huy chương, thứ ba và đồng
Chuyên mụcHoạt động | trao huy chương
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Huy chương đồng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥉 1F949 huy chương đồng