🥇 Huy chương vàng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehuy chương vàng
GoogleN/A
TwitterHuy chương giải nhất
Unicodehuy chương vàng
Từ đồng nghĩahuy chương, hạng nhất, nhất, thứ 1, thứ nhất và vàng
Chuyên mụcHoạt động | trao huy chương
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Huy chương vàng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥇 1F947 huy chương vàng