🚶 Người đi bộ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengười đi bộ
GoogleNgười đi bộ
TwitterNgười đi bộ
Unicodengười đi bộ
Từ đồng nghĩangười đi bộ, đang đi bộ, đi bộ, đi bộ đường dài và đi lang thang
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | hoạt động
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người đi bộ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🚶 1F6B6 người đi bộ 🚶🏻 🚶🏼 🚶🏽 🚶🏾 🚶🏿
🚶‍♀️1F6B6 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ đi bộ, Nữ đang đi bộ hoặc người đi bộ nữ🚶🏻‍♀️ 🚶🏼‍♀️ 🚶🏽‍♀️ 🚶🏾‍♀️ 🚶🏿‍♀️
🚶‍♀1F6B6 200D 2640 (*)
🚶‍♂️1F6B6 200D 2642 FE0Fngười đàn ông đi bộ, Nam đang đi bộ hoặc người đi bộ nam🚶🏻‍♂️ 🚶🏼‍♂️ 🚶🏽‍♂️ 🚶🏾‍♂️ 🚶🏿‍♂️
🚶‍♂1F6B6 200D 2642 (*)