🧎 Người quỳ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengười đang quỳ
GoogleN/A
TwitterNgười đang quỳ
Unicodengười quỳ
Từ đồng nghĩaquỳ, quỳ gối và đang quỳ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | hoạt động

Hình ảnh

Người quỳ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧎 1F9CE người quỳ 🧎🏻 🧎🏼 🧎🏽 🧎🏾 🧎🏿
🧎‍♀️1F9CE 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ quỳ hoặc Người phụ nữ đang quỳ🧎🏻‍♀️ 🧎🏼‍♀️ 🧎🏽‍♀️ 🧎🏾‍♀️ 🧎🏿‍♀️
🧎‍♀1F9CE 200D 2640 (*)
🧎‍♂️1F9CE 200D 2642 FE0Fngười đàn ông quỳ hoặc Người đàn ông đang quỳ🧎🏻‍♂️ 🧎🏼‍♂️ 🧎🏽‍♂️ 🧎🏾‍♂️ 🧎🏿‍♂️
🧎‍♂1F9CE 200D 2642 (*)