🧗 Người đang leo núi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengười leo núi đá
GoogleN/A
TwitterNgười đang chèo
Unicodengười đang leo núi
Từ đồng nghĩaleo, người leo trèo và đá
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | hoạt động
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người đang leo núi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧗 1F9D7 người đang leo núi 🧗🏻 🧗🏼 🧗🏽 🧗🏾 🧗🏿
🧗‍♀️1F9D7 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ đang leo núi, Người phụ nữ đang chèo hoặc người leo núi đá nữ🧗🏻‍♀️ 🧗🏼‍♀️ 🧗🏽‍♀️ 🧗🏾‍♀️ 🧗🏿‍♀️
🧗‍♀1F9D7 200D 2640 (*)
🧗‍♂️1F9D7 200D 2642 FE0Fngười đàn ông đang leo núi, Người đàn ông đang chèo hoặc người leo núi đá nam🧗🏻‍♂️ 🧗🏼‍♂️ 🧗🏽‍♂️ 🧗🏾‍♂️ 🧗🏿‍♂️
🧗‍♂1F9D7 200D 2642 (*)