🧖 Người ở trong phòng xông hơi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người đang tắm hơi
GoogleN/A
TwitterNgười đi tắm
Unicodengười ở trong phòng xông hơi
Từ đồng nghĩanhà tắm hơi, phòng tắm hơi, phòng xông hơi và tắm hơi
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | hoạt động
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người ở trong phòng xông hơi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧖 1F9D6 người ở trong phòng xông hơi 🧖🏻 🧖🏼 🧖🏽 🧖🏾 🧖🏿
🧖‍♀️1F9D6 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ ở trong phòng xông hơi, Người phụ nữ đi tắm hoặc người phụ nữ tắm hơi🧖🏻‍♀️ 🧖🏼‍♀️ 🧖🏽‍♀️ 🧖🏾‍♀️ 🧖🏿‍♀️
🧖‍♀1F9D6 200D 2640 (*)
🧖‍♂️1F9D6 200D 2642 FE0Fngười đàn ông ở trong phòng xông hơi, Người đàn ông đi tắm hoặc người đàn ông tắm hơi🧖🏻‍♂️ 🧖🏼‍♂️ 🧖🏽‍♂️ 🧖🏾‍♂️ 🧖🏿‍♂️
🧖‍♂1F9D6 200D 2642 (*)