🏃 Người chạy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengười chạy
GoogleNgười chạy
TwitterNgười đang chạy
Unicodengười chạy
Từ đồng nghĩachạy, chạy bộ, chạy đua maratông, marathon và vận động viên chạy
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | hoạt động
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người chạy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🏃 1F3C3 người chạy 🏃🏻 🏃🏼 🏃🏽 🏃🏾 🏃🏿
🏃‍♂️1F3C3 200D 2642 FE0Fngười đàn ông đang chạy, Nam đang chạy hoặc người chạy nam🏃🏻‍♂️ 🏃🏼‍♂️ 🏃🏽‍♂️ 🏃🏾‍♂️ 🏃🏿‍♂️
🏃‍♂1F3C3 200D 2642 (*)
🏃‍♀️1F3C3 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ đang chạy, Nữ đang chạy hoặc người chạy nữ🏃🏻‍♀️ 🏃🏼‍♀️ 🏃🏽‍♀️ 🏃🏾‍♀️ 🏃🏿‍♀️
🏃‍♀1F3C3 200D 2640 (*)