✏️ Bút chì

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebút chì
GoogleBút chì
TwitterBút chì
Unicodebút chì
Chuyên mụcĐối tượng | viết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Bút chì biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✏️ 270F FE0F bút chì
270F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn