✒️ Ngòi bút đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebút máy
GoogleĐầu ngòi bút đen
TwitterNgòi bút
Unicodengòi bút đen
Từ đồng nghĩabút và ngòi
Chuyên mụcĐối tượng | viết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Ngòi bút đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✒️ 2712 FE0F ngòi bút đen
2712 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn