🖋️ Bút máy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebút máy
GoogleLower left fountain pen
TwitterBút mực hướng về phía dưới bên trái
Unicodebút máy
Từ đồng nghĩabút và máy
Chuyên mụcĐối tượng | viết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Bút máy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🖋️ 1F58B FE0F bút máy
🖋 1F58B (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn