📝 Sổ ghi nhớ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesổ ghi nhớ
GoogleBản ghi nhớ
TwitterBản ghi nhớ
Unicodesổ ghi nhớ
Từ đồng nghĩabút chì
Chuyên mụcĐối tượng | viết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Sổ ghi nhớ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📝 1F4DD sổ ghi nhớ