🖊️ Bút

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebút bi
GoogleLower left ballpoint pen
TwitterBút bi hướng về phía dưới bên trái
Unicodebút
Từ đồng nghĩabút bi
Chuyên mụcĐối tượng | viết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Bút biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🖊️ 1F58A FE0F bút
🖊 1F58A (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn