📄 Trang hướng lên trên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrang hướng lên trên
GoogleTrang ngửa lên
TwitterTrang ngửa mặt
Unicodetrang hướng lên trên
Từ đồng nghĩatrang và tài liệu
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy

Hình ảnh

Trang hướng lên trên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📄 1F4C4 trang hướng lên trên