📄 Trang hướng lên trên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrang hướng lên trên
GoogleTrang ngửa lên
TwitterTrang ngửa mặt
Unicodetrang hướng lên trên
Từ đồng nghĩatrang và tài liệu
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Trang hướng lên trên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📄 1F4C4 trang hướng lên trên
📃1F4C3trang bị quăn, Trang giấy uốn quăn hoặc Trang giấy bị quăn
📑1F4D1tab dấu trang, Thanh dấu trang hoặc Thẻ đánh dấu trang
📜1F4DCcuộn sách, Cuộn hoặc cuộn giấy