📚 Sách

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesách
GoogleSách
TwitterSách
Unicodesách
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Sách biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📚 1F4DA sách
📖1F4D6sách đang mở hoặc Sách mở
📓1F4D3sổ ghi chép, Sổ ghi chú, Tập vở hoặc sổ ghi chép tổng hợp
📕1F4D5sách đóng hoặc sách giáo khoa màu đỏ
📙1F4D9sách màu cam, Sách cam hoặc sách giáo khoa màu cam
📘1F4D8sách màu lam, Sách xanh lam, Sách màu xanh dương hoặc sách giáo khoa màu lam
📗1F4D7sách màu lục, Sách xanh lục, Sách màu xanh lục hoặc sách giáo khoa màu lục
📔1F4D4sổ ghi chép có bìa trang trí, Sổ ghi chú có bìa trang trí hoặc Tập có bìa trang trí
📒1F4D2sổ cái hoặc Sổ