🏷️ Nhãn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethẻ nhãn
GoogleLabel
TwitterNhãn
Unicodenhãn
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy

Hình ảnh

Nhãn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏷️ 1F3F7 FE0F nhãn
🏷 1F3F7 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn