🔖 đánh dấu trang

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu trang
GoogleDấu trang
TwitterĐánh dấu trang
Unicodeđánh dấu trang
Từ đồng nghĩađánh dấu
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

đánh dấu trang biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔖 1F516 đánh dấu trang