📰 Báo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebáo
GoogleBáo
TwitterBáo
Unicodebáo
Từ đồng nghĩatạp chí
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy

Hình ảnh

Báo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📰 1F4F0 báo
🗞️1F5DE FE0Ftờ báo được cuộn tròn, Rolled-up newspaper hoặc Báo cuộn
🗞1F5DE (*)