📒 Sổ cái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesổ cái
GoogleSổ cái
TwitterSổ
Unicodesổ cái
Từ đồng nghĩasổ ghi chép
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Sổ cái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📒 1F4D2 sổ cái