📗 Sách màu lục

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesách giáo khoa màu lục
GoogleSách xanh lục
TwitterSách màu xanh lục
Unicodesách màu lục
Từ đồng nghĩasách và xanh lục
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Sách màu lục biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📗 1F4D7 sách màu lục