🇵🇸 Cờ vùng lãnh thổ Palestine

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Lãnh thổ Palestine
GoogleN/A
TwitterCờ vùng lãnh thổ Palestine
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ vùng lãnh thổ Palestine biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇵🇸 1F1F5 1F1F8 Cờ vùng lãnh thổ Palestine