🇱🇧 Cờ Lebanon

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Li-băng
GoogleN/A
TwitterCờ Lebanon
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Lebanon biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇱🇧 1F1F1 1F1E7 Cờ Lebanon