🇴🇲 Cờ Oman

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Oman
GoogleN/A
TwitterCờ Oman
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Oman biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇴🇲 1F1F4 1F1F2 Cờ Oman