🇮🇶 Cờ I-rắc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Iraq
GoogleN/A
TwitterCờ I-rắc
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ I-rắc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇮🇶 1F1EE 1F1F6 Cờ I-rắc