🇰🇼 Cờ Cô-oét

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Kuwait
GoogleN/A
TwitterCờ Cô-oét
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Cô-oét biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇰🇼 1F1F0 1F1FC Cờ Cô-oét