📕 Sách đóng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesách giáo khoa màu đỏ
GoogleSách đóng
TwitterSách đóng
Unicodesách đóng
Từ đồng nghĩasách và đóng
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Sách đóng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📕 1F4D5 sách đóng