Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Core

  • độ sâu:8.95mm (0.35Inch)
  • chiều cao:129.3mm (5.09Inch)
  • trọng lượng:124g (4.37oz)
  • chiều rộng:67.56mm (2.66Inch)
  • màn hình kích thước:4.3Inch (109.22mm)
  • Độ phân giải:480 x 800
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Core .