Biểu tượng Baht Thái Lan

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
฿$¥£
HTML nghĩa là gì
฿ ฿
U+E3F
Biểu tượng Baht Thái Lan
Đây là biểu tượng chính thức của đồng Baht Thái Lan, đơn vị tiền tệ chính thức của Thái Lan.

Biểu tượng Baht Thái Lan là gì?

Biểu tượng Baht Thái Lan, được đại diện bởi ฿, là biểu tượng chính thức cho đồng Baht Thái Lan, đơn vị tiền tệ của Thái Lan. Baht thường được gọi đơn giản là "Baht" và viết tắt là "THB".

Hướng dẫn sử dụng biểu tượng Baht Thái Lan

Biểu tượng Baht Thái Lan, được ký hiệu là ฿, đại diện cho đơn vị tiền tệ chính thức của Thái Lan. Khi đề cập đến số tiền, đặc biệt trong giao dịch hoặc trao đổi quốc tế, sự rõ ràng là rất quan trọng. Luôn sử dụng mã tiền tệ "THB" để làm rõ hơn trong ngữ cảnh có nhiều loại tiền tệ, ví dụ: ฿1,234.56 (THB) so với €1,000.23 (EUR).

  • Định dạng chuẩn cho Baht: ฿1,234.56 Định dạng này là chuẩn tại Thái Lan, với biểu tượng tiền tệ đứng trước số tiền, dấu chấm làm dấu phân tách thập phân và dấu phẩy để phân tách hàng nghìn.
  • Vị trí biểu tượng: Chuẩn: ฿50
  • Dấu phân tách thập phân: Chuẩn: dấu chấm (฿4.99)
  • Dấu phân tách hàng nghìn: Chuẩn tại Thái Lan: dấu phẩy (฿1,234.56)
  • Khoảng cách: Chuẩn: Không khoảng trống giữa biểu tượng và số tiền (฿50)
  • Mã tiền tệ chính thức: Luôn sử dụng "THB" cho Baht Thái Lan và tránh viết tắt khác.

Hiểu về đồng Baht Thái Lan

Đồng Baht Thái Lan, giống như nhiều đơn vị tiền tệ khác, được chia thành 100 đơn vị nhỏ hơn gọi là satang. Mối quan hệ giữa chúng như sau:

  • 1 satang = ฿0.01
  • 100 satang = ฿1

Việc xác định rõ ràng xem số tiền là baht hay satang là rất quan trọng, đặc biệt trong ngữ cảnh có thể dẫn đến hiểu nhầm. Luôn hướng đến sự rõ ràng trong giao tiếp, đặc biệt là trong các giao dịch tài chính.

Lưu ý lịch sử về đồng Baht Thái Lan

Baht, ban đầu là một đơn vị đo trọng lượng được sử dụng để đo kim loại quý, đã phát triển theo thời gian để trở thành đơn vị tiền tệ chính thức của Thái Lan. Tiền tệ này đã trải qua nhiều thay đổi về xu, tiền giấy và giá trị trong suốt lịch sử.

Cách gõ biểu tượng Baht Thái Lan bằng các phím tắt và mã Alt

  • Trên Windows: Giữ phím Alt và gõ 0,3,6,3 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Đối với mã HTML: Sử dụng ký tự số ฿.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu tượng Baht Thái Lan