Biểu tượng Bitcoin

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
ƉΞ฿
HTML nghĩa là gì
₿
U+20BF
Biểu tượng Bitcoin
Đây là biểu tượng chính thức cho Bitcoin, loại tiền điện tử phi tập trung được phát minh vào năm 2008.

Hiểu về Bitcoin và Biểu tượng của Nó

Biểu tượng Bitcoin, được đại diện bởi ₿, là biểu tượng chính thức cho Bitcoin, một loại tiền điện tử phi tập trung không có ngân hàng trung ương hoặc quản trị viên duy nhất. Các giao dịch Bitcoin được xác minh bởi các nút mạng thông qua mật mã học và được ghi lại trên một sổ cái công khai gọi là blockchain.

Được giới thiệu vào năm 2008 bởi một thực thể không rõ danh tính sử dụng bút danh Satoshi Nakamoto, Bitcoin được thành lập để tạo ra một loại tiền tệ phi tập trung độc lập với hệ thống ngân hàng truyền thống. Qua các năm, sự tiếp nhận và giá trị của Bitcoin đã tăng mạnh, khiến nó trở thành một điểm quan trọng đối với cả nhà đầu tư và nhà quản lý.

Giá trị của Bitcoin có thể biến đổi, chủ yếu do động lực cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới. Việc chấp nhận Bitcoin đang tăng lên, với số lượng người bán và doanh nghiệp công nhận Bitcoin tăng lên trên toàn cầu. Hiện nay, Bitcoin được sử dụng cho cả giao dịch trực tuyến và mua sắm trực tiếp trong nhiều ngành, bao gồm công nghệ, du lịch và dịch vụ thực phẩm.

Hướng dẫn sử dụng Biểu tượng Bitcoin

Biểu tượng Bitcoin, được ký hiệu là ₿, đại diện cho loại tiền điện tử tiên phong được giới thiệu dưới dạng phần mềm mã nguồn mở bởi một thực thể không rõ danh tính có tên Satoshi Nakamoto vào năm 2008. Khi đề cập đến số tiền, đặc biệt là trong các giao dịch trực tuyến hoặc giao tiếp, sự rõ ràng là rất quan trọng.

  • Định dạng chuẩn cho Bitcoin: ₿0.01234 Định dạng này, với biểu tượng tiền tệ đứng trước số tiền, được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử.
  • Vị trí của Biểu tượng: Chuẩn: ₿100
  • Ký hiệu thập phân: Chuẩn: dấu chấm làm dấu thập phân (₿1.99)
  • Đơn vị nhỏ nhất: Đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin được gọi là "satoshi," đại diện cho 0.00000001 Bitcoin. Rất quan trọng để chính xác khi chuyển số tiền, vì giá trị của Bitcoin có thể biến đổi.
  • Viết tắt chính thức: Bitcoin còn được viết tắt thành "BTC".
  • Biểu thị trên các nền tảng trực tuyến: Vì Bitcoin là một loại tiền điện tử, rất quan trọng để đảm bảo rằng bất kỳ nền tảng nào được sử dụng để giao dịch Bitcoin đều hỗ trợ biểu tượng và định dạng chính xác của nó.
  • Biểu tượng tương tự: Không nhầm lẫn biểu tượng Bitcoin () với biểu tượng Baht Thái (฿). Dù chúng có vẻ giống nhau, nhưng chúng đại diện cho hai loại tiền tệ khác nhau, và nhầm lẫn chúng có thể dẫn đến hiểu lầm.

Làm thế nào để gõ Biểu tượng Bitcoin bằng các phím tắt và mã Alt

  • Trên hầu hết các nền tảng: Hiện tại, chưa có mã Alt chung cho biểu tượng Bitcoin. Người dùng thường sao chép nó từ nguồn trực tuyến hoặc sử dụng bàn phím hoặc phần mềm đặc biệt.
  • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể có tên ₿ để biểu thị biểu tượng Bitcoin.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu tượng Bitcoin