Ký Hiệu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
<=>
HTML nghĩa là gì
&le;
&#8804;
U+2264
Ký Hiệu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng
Ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng, ký hiệu là ≤, được sử dụng trong toán học, khoa học máy tính và kỹ thuật để chỉ rằng một giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị khác.

Ký Hiệu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng Là Gì?

Ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng, được biểu diễn bởi ≤, cho thấy một giá trị hoặc nhỏ hơn hoặc bằng giá trị khác. Ví dụ, trong bất đẳng thức 5 ≤ 8, ký hiệu ≤ cho biết rằng 5 nhỏ hơn hoặc bằng 8.

Các Biến Thể Của Ký Hiệu Trong Google Sheets, Excel, và Lập Trình

Trong phần mềm bảng tính và ngôn ngữ lập trình, toán tử "nhỏ hơn hoặc bằng" có thể được biểu diễn khác nhau:

  • Google Sheets và Excel: Cả hai thường sử dụng toán tử "nhỏ hơn hoặc bằng" dưới dạng <=.
  • Python, Java, C/C++, và JavaScript: Những ngôn ngữ này cũng biểu diễn toán tử "nhỏ hơn hoặc bằng" dưới dạng <=.

Cách Gõ Ký Hiệu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng Bằng Cách Sử Dụng Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt và gõ 8804 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Mac: Nhấn Option + ,.
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 2264 và nhấn Enter.
  • HTML: Sử dụng thực thể có tên là &le; hoặc thực thể số &#8804;.
  • LaTeX: Để gõ Ký Hiệu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng trong LaTeX, sử dụng lệnh \leq.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký Hiệu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng