Ký Hiệu Lớn Hơn Hoặc Bằng

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
>=<
HTML nghĩa là gì
&ge;
&#8805;
U+2265
Ký Hiệu Lớn Hơn Hoặc Bằng
Ký hiệu Lớn Hơn Hoặc Bằng, ký hiệu là ≥, được sử dụng trong toán học, khoa học máy tính và kỹ thuật để chỉ rằng một giá trị lớn hơn hoặc bằng một giá trị khác.

Ký Hiệu Lớn Hơn Hoặc Bằng Là Gì?

Ký hiệu Lớn Hơn Hoặc Bằng, được biểu thị bằng ≥, cho thấy một giá trị lớn hơn hoặc tương đương với một giá trị khác. Ví dụ, trong bất phương trình 8 ≥ 5, ký hiệu ≥ chỉ rằng 8 lớn hơn hoặc bằng 5.

Các Biến Thể Của Ký Hiệu Trong Google Sheets, Excel, Và Lập Trình

Trong phần mềm bảng tính và ngôn ngữ lập trình, toán tử "lớn hơn hoặc bằng" có thể được biểu diễn khác nhau:

  • Google Sheets và Excel: Cả hai thường sử dụng toán tử "lớn hơn hoặc bằng" dưới dạng >=.
  • Python, Java, C/C++, và JavaScript: Những ngôn ngữ này cũng biểu diễn toán tử "lớn hơn hoặc bằng" dưới dạng >=.

Cách Gõ Ký Hiệu Lớn Hơn Hoặc Bằng Bằng Cách Sử Dụng Phím Tắt, Mã Alt, Và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt và gõ 8805 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Mac: Nhấn Option + ..
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 2265 và nhấn Enter.
  • HTML: Sử dụng thực thể có tên &ge; hoặc thực thể số &#8805;.
  • LaTeX: Để gõ Ký Hiệu Lớn Hơn Hoặc Bằng trong LaTeX, sử dụng lệnh \geq.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký Hiệu Lớn Hơn Hoặc Bằng