Dấu Phép Chia

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
÷×+-=/✖️🟰
HTML nghĩa là gì
÷ ÷
÷
U+F7
Dấu Phép Chia
Dấu Phép Chia, ký hiệu là ÷, biểu diễn phép toán chia, chia một số cho số khác.

Dấu Phép Chia là gì?

Dấu Phép Chia, được biểu thị bằng ÷, được sử dụng trong toán học để chỉ phép toán chia, nơi một số được chia cho số khác. Ngoài Dấu Phép Chia chuẩn (÷), dấu gạch chéo (/) thường được sử dụng làm một phương án thay thế, đặc biệt trong lập trình và nhập dữ liệu. Dấu Phép Chia (÷) có thể được sử dụng có thể thay thế cho dấu gạch chéo (/) trong các biểu thức toán học. Ví dụ, biểu thức "6 ÷ 2" tương đương với "6 / 2".

Cách Gõ Dấu Phép Chia Bằng Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt và gõ 0247 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Mac: Nhấn Option + /.
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 00F7 và nhấn Enter.
  • HTML: Sử dụng thực thể có tên ÷ hoặc thực thể số ÷.
  • LaTeX: Để gõ Dấu Phép Chia trong LaTeX, sử dụng lệnh \div.

Hình ảnh của biểu tượng

Dấu Phép Chia