Ký hiệu tích phân

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
Δ
HTML nghĩa là gì
∫
∫
U+222B
Ký hiệu tích phân
Ký hiệu tích phân, được ký hiệu là ∫, biểu diễn phép toán toán học của việc tích phân, tìm diện tích dưới đường cong.
∬
U+222C
Ký hiệu tích phân kép
Biểu diễn quá trình tích phân một hàm số qua hai biến, thường biểu diễn khối lượng dưới một bề mặt trong không gian ba chiều.
∭
U+222D
Ký hiệu tích phân ba
Được sử dụng để tích phân một hàm số qua ba biến, thường đại diện cho khối lượng của một vật thể trong không gian ba chiều.

Ký hiệu tích phân là gì?

Ký hiệu tích phân, được biểu diễn bằng ∫, được sử dụng trong toán học để biểu thị phép toán tích phân. Tích phân là quá trình đảo ngược của vi phân và được sử dụng để tìm diện tích dưới đường cong hoặc tích lũy các lượng.

Các loại tích phân

Có nhiều loại tích phân trong toán học:

 • Tích phân xác định: Có giới hạn trên và dưới và cho ra một giá trị số biểu diễn diện tích giữa hàm số và trục x.
 • Tích phân không xác định: Không có giới hạn cố định và cho ra một nhóm hàm số là kết quả của nó.
 • Tích phân đường: Biểu diễn việc tích phân dọc theo một đường cong trong một trường vector.
 • Tích phân bề mặt: Biểu diễn việc tích phân trên một bề mặt trong không gian ba chiều.
 • Tích phân kép (∬): Biểu thị quá trình tích phân một hàm số qua hai biến. Nó thường được sử dụng để tìm khối lượng dưới một bề mặt trong không gian ba chiều.
 • Tích phân ba (∭): Được sử dụng để tích phân một hàm số qua ba biến, thường đại diện cho khối lượng của một vật thể trong không gian ba chiều.

Ứng dụng của ký hiệu tích phân trong các lĩnh vực khác nhau

Ký hiệu tích phân (∫) và các biến thể của nó (∬ và ∭) có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

 • Toán học: Được sử dụng trong giải tích để xác định các diện tích, khối lượng và các thuộc tính khác.
 • Vật lý: Được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển động, năng lượng, sóng và hơn thế nữa.
 • Kỹ thuật: Được sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau cho mục đích thiết kế, phân tích và mô hình hóa.

Cách gõ ký hiệu tích phân bằng cách sử dụng phím tắt bàn phím, mã Alt và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ mã thích hợp trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt. (Mã Alt cụ thể có thể thay đổi dựa trên phông chữ và phần mềm.)
 • Mac: Phím tắt cụ thể có thể thay đổi. Có thể cần phần mềm hoặc cài đặt chuyên biệt.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ mã Unicode dạng thập lục phân và nhấn Enter.
 • HTML: Sử dụng thực thể có tên phù hợp cho mỗi ký hiệu tích phân hoặc thực thể số của nó.
 • LaTeX: Đối với tích phân đơn, sử dụng \int. Đối với tích phân kép, sử dụng \iint. Đối với tích phân ba, sử dụng \iiint.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu tích phânKý hiệu tích phân képKý hiệu tích phân ba