Biểu tượng chính

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
°
HTML nghĩa là gì
′
′
U+2032
Ký hiệu Prime (Phút)
Đại diện cho phút khi chỉ định góc hay thời gian.
″
″
U+2033
Ký hiệu Double Prime (Giây)
Đại diện cho giây khi chỉ định góc hay thời gian.

Ký hiệu Prime là gì?

Ký hiệu Prime, được đại diện bằng ′ và ″, được sử dụng để chỉ phân đoạn của góc và đơn vị thời gian. Cụ thể, ký hiệu Prime đơn (′) đại diện cho phút, và ký hiệu Double Prime (″) đại diện cho giây. Ký hiệu Triple Prime (‴) ít được sử dụng nhưng có thể đại diện cho ba phần một trong một số ngữ cảnh.

Cách sử dụng ký hiệu Prime

Ký hiệu Prime được đặt sau số mà nó chỉnh sửa. Các sử dụng phổ biến bao gồm:

  • Chỉ định góc: 45°15′, biểu thị 45 độ và 15 phút.
  • Trong tọa độ địa lý: Vĩ độ 35°N 15′ hoặc kinh độ 75°W 30′.
  • Đại diện cho thời gian: 3h 15′ 30″, có nghĩa là 3 giờ, 15 phút và 30 giây.

Mối quan hệ giữa ký hiệu Prime và ký hiệu Độ

Trong khi ký hiệu Độ (°) chỉ định độ nguyên, ký hiệu Prime chỉ định đoạn chia nhỏ hơn. Cụ thể, một độ tương đương với 60 phút (60′), và một phút tương ứng với 60 giây (60″). Mối quan hệ này đảm bảo biểu thị chính xác góc và thời gian.

Các ứng dụng phổ biến của ký hiệu Prime trong các lĩnh vực khác nhau

  • Toán học: Ký hiệu Prime chỉ định phân đoạn của góc.
  • Địa lý: Chúng đại diện cho vĩ độ và kinh độ theo phút và giây.
  • Thiên văn học: Chúng biểu thị kích thước các vật thể thiên văn khi quan sát từ Trái Đất theo phút hoặc giây.

Lịch sử của ký hiệu Prime

Ký hiệu Prime có nguồn gốc từ các phương pháp thiên văn và định vị cổ xưa. Sau đó, chúng đã được tiêu chuẩn hóa như các đơn vị đo góc và thời gian trong các ngữ cảnh khoa học và định vị.

Cách nhập ký hiệu Prime bằng các phím tắt bàn phím và Alt Codes

  • Trên Windows cho ′: Giữ phím Alt và gõ 8242 trên bàn phím số, sau đó nhả phím Alt.
  • Trên Windows cho ″: Giữ phím Alt và gõ 8243, sau đó nhả phím Alt.
  • Trên Mac cho cả hai: Sử dụng các phím dấu ngoặc kép tiêu chuẩn.
  • Đối với mã HTML cho ′: ′ và cho ″: ″.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Prime (Phút)Ký hiệu Double Prime (Giây)