• dấu chấm câu | ❝ dấu ngoặc kép | » biểu tượng khung | § đánh dấu đoạn | * biểu tượng dấu hoa thị
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
˙·.ᐟ¡¿¦¨¯´·¸ºˉ˘ˆ

※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
dấu hoa thị đầy đủ
biểu tượng dấu chấm lửng ngang
· biểu tượng dấu chấm giữa
¿ dấu hỏi ngược
¦ biểu tượng thanh bị hỏng
¨ dấu hiệu diaeresis
¯ biểu tượng macron
´ dấu trọng âm
· biểu tượng dấu chấm giữa
¸ dấu giọng cedilla
º dấu hiệu chỉ số nam tính
nhãn tham chiếu Đông Á
biểu tượng dao găm
biểu tượng dao găm đôi