Ký tự ba chấm

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
.
HTML nghĩa là gì
…
…
U+2026
Ba chấm
Ba chấm, được ký hiệu là …, là một chuỗi gồm ba dấu chấm, thể hiện sự bỏ qua hoặc một dấu dừng trong diễn đạt hoặc viết lách.

Ký tự ba chấm là gì?

Ký tự ba chấm, được ký hiệu bằng …, thường được sử dụng để chỉ một dấu dừng, việc bỏ qua từ ngữ hoặc suy nghĩ bị dừng lại. Nó cũng có thể được sử dụng để chỉ một danh sách chưa hoàn thành hoặc ngụ ý sự tiếp tục.

Ví dụ về việc sử dụng ba chấm

Trong văn học, ba chấm có thể được sử dụng để chỉ sự do dự của một nhân vật, ví dụ: "Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy... không quan trọng."

Sử dụng ba chấm trong văn bản chính thức

Trong văn bản chính thức, ba chấm thường được sử dụng để chỉ các phần bị bỏ qua trong văn bản trích dẫn. Ví dụ, khi trích dẫn một đoạn từ một cuốn sách, các phần không liên quan có thể bị bỏ qua và thay thế bằng ba chấm để rút ngắn trích dẫn trong khi vẫn giữ nguyên ý nghĩa.

Các ứng dụng và việc sử dụng đặc biệt của ký tự ba chấm

Ký tự ba chấm (…) có các ứng dụng và việc sử dụng đặc biệt sau:

  • Văn học: Được sử dụng để chỉ sự dừng, việc bỏ qua từ ngữ hoặc suy nghĩ bị dừng lại.
  • Toán học: Được sử dụng để biểu diễn một dãy hoặc danh sách chưa hoàn thành.
  • Thiết kế đồ họa: Được sử dụng trong thiết kế để ngụ ý sự tiếp tục.
  • Thiết kế web và ứng dụng: Được sử dụng để biểu thị văn bản bị cắt ngắn hoặc để chỉ rằng còn nội dung khác.
  • Báo chí: Được sử dụng trong văn bản trích dẫn để chỉ các phần bị bỏ qua.

Cách nhập ký tự ba chấm bằng phím tắt, Alt Codes, và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt và gõ 0133 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Mac: Nhấn Option + ;.
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 2026 và nhấn Enter.
  • HTML: Sử dụng thẻ named entity … hoặc thẻ numeric entity ….
  • LaTeX: Để nhập ba chấm trong LaTeX, sử dụng lệnh \ldots.

Hình ảnh của biểu tượng

Ba chấm