• dấu chấm câu | ❝ dấu ngoặc kép | » biểu tượng khung | § đánh dấu đoạn | * biểu tượng dấu hoa thị
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
︿«»
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
khung góc trái. (CKK)
khung bên phải. (CKK)
góc trái màu trắng. (CKK)
góc bên phải màu trắng. (CKK)
tăng gấp đôi góc chỉ
gấp đôi góc chỉ
︿ biểu tượng chevron chỉ lên
biểu tượng chevron chỉ xuống
hình thức trình bày cho khung góc trái dọc. (CKK)
hình thức trình bày cho khung góc phải dọc. (CKK)
hình thức trình bày cho khung góc trắng bên trái dọc. (CKK)
hình thức trình bày cho khung góc trắng bên phải dọc. (CKK)
dấu ngoặc đơn góc trái
dấu ngoặc kép góc phải
« dấu ngoặc kép góc trái
» dấu ngoặc kép góc phải
nửa khung bên trái
nửa góc bên phải khung
biểu tượng mũi tên lên
biểu tượng đầu mũi tên xuống
biểu tượng cau mày
biểu tượng cười
dấu ngoặc vuông trên
dấu ngoặc trên cùng
dấu ngoặc đơn dưới
dấu ngoặc nhọn trên cùng
ngoặc nhọn dưới
dấu ngoặc vỏ rùa phía trên
ngoặc mai rùa phía dưới