xáo trộn thẻ
Ứng dụng trực tuyến này có thể tạo nhiều tên thành thẻ hoặc tờ giấy, sau đó để mọi người chọn ngẫu nhiên. Đây là một cách khác để chọn ngẫu nhiên người, nhiệm vụ, quyết định hoặc giải thưởng. Mọi người thường sử dụng ống hút, dải giấy hoặc que, và chọn một cách ngẫu nhiên. Sử dụng ứng dụng web này để dễ dàng cho phép bạn làm những việc này. Chúng tôi sử dụng thuật toán ngẫu nhiên hóa Fisher–Yates để bạn có thể nhận được kết quả công bằng. Nhập một mục trên mỗi dòng, nói cách khác, chỉ có một mục trên mỗi dòng. Nhấp vào để biến tất cả các mục thành thẻ, sau đó ngẫu nhiên hóa và lật chúng. Để thú vị hơn, tiêu đề có thể chỉnh sửa. Vui lòng không viết email yêu cầu gian lận! Vui lòng tuân theo luật pháp địa phương và người dùng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào. Trang này được cung cấp "nguyên trạng", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.