Ngẫu nhiên hóa
Hủy thao tác

Đây là một ứng dụng web sắp xếp ngẫu nhiên nhiều mục trong một danh sách. Các mục trong danh sách có thể là tên, xổ số, ID hoặc số. Nhập một mục trên mỗi dòng, nói cách khác, chỉ có một mục trên mỗi dòng. Sau đó nhấp vào nút để xáo trộn thứ tự. Tất cả dữ liệu được vận hành trên trình duyệt. Kết quả có thể chỉnh sửa.

Sử dụng sắp xếp ngẫu nhiên trong Excel rất khó và thay vào đó, bạn nên sử dụng nó ở đây. Chỉ cần sao chép và dán tất cả dữ liệu trong Excel tại đây, sau đó sắp xếp chúng một cách ngẫu nhiên.

Ứng dụng này sử dụng một hàm mật mã ngẫu nhiên hơn ( crypto.getRandomValues ) thay vì một hàm ngẫu nhiên tích hợp sẵn phổ biến ( Math.random ). Vui lòng tuân theo luật pháp địa phương và người dùng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào. Trang này được cung cấp "nguyên trạng", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.