_
Lật đồng xu là một cách đơn giản để giải quyết vấn đề. Hầu hết các đồng xu có đầu người ở mặt trái có thể đại diện cho "có" và mặt ngược lại đại diện cho "không". Về lý thuyết, xác suất là một nửa. Có một số trò ảo thuật có thể thao túng kết quả của việc tung đồng xu, vì vậy sử dụng ứng dụng này sẽ công bằng hơn. Ứng dụng này sử dụng một hàm mật mã ngẫu nhiên hơn ( crypto.getRandomValues ) thay vì một hàm ngẫu nhiên tích hợp sẵn phổ biến ( Math.random ). Người dùng ở một số quốc gia có thể thấy tiền thật trên trang này, nhưng nếu điều này gây ra bất kỳ sự cố nào, vui lòng cho chúng tôi biết. Vui lòng tuân theo luật pháp địa phương và người dùng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào. Trang này được cung cấp "nguyên trạng", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.