Kích thước thẻ sim của tôi là gì?

Đây là dịch vụ trực tuyến để nhận kích thước thẻ sim. Chúng tôi đã tạo một cơ sở dữ liệu để thu thập kích thước thẻ sim của các thiết bị di động phổ biến. Khi bạn duyệt bất kỳ trang web nào, trình duyệt sẽ cung cấp mô hình điện thoại để kết nối máy chủ. Do đó, dịch vụ trực tuyến này có thể nhận kích thước thẻ sim của bạn bằng cách sử dụng mô hình điện thoại của bạn.

Vui lòng truy cập vào trang này bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn.bit.ly/simsize