🔓 Mở khóa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhóa đang mở
GoogleKhóa mở
TwitterKhóa mở
Unicodemở khóa
Từ đồng nghĩakhóa và mở
Chuyên mụcĐối tượng | Khóa

Hình ảnh

Mở khóa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔓 1F513 mở khóa