🔒 Khóa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhóa đã đóng
GoogleKhóa
TwitterKhóa
Unicodekhóa
Từ đồng nghĩađóng
Chuyên mụcĐối tượng | Khóa

Hình ảnh

Khóa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔒 1F512 khóa