🗝️ Chìa khóa cũ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechìa khóa cũ
GoogleOld key
TwitterKhóa cũ
Unicodechìa khóa cũ
Từ đồng nghĩachìa khóa, cũ, khóa và đầu mối
Chuyên mụcĐối tượng | Khóa

Hình ảnh

Chìa khóa cũ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗝️ 1F5DD FE0F chìa khóa cũ
🗝 1F5DD (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn