🔑 Chìa khóa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechìa khóa
GoogleChìa khóa
TwitterKhóa
Unicodechìa khóa
Từ đồng nghĩakhóa và mật khẩu
Chuyên mụcĐối tượng | Khóa

Hình ảnh

Chìa khóa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔑 1F511 chìa khóa